Recyklace obalů a odpadů

Firma New Synergy, s.r.o.
IČ: 28740939 / DIČ: CZ28740939
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 29904
sídlo firmy: Štůrova 638/8 Teplice 415 01
provozovna firmy: Alejní 2792 Teplice 415 01

1. Plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 prostřednictvím sdruženého plnění společností EKO-KOM, a.s.
2. Likvidaci obalů a svoz obalového materiálu zajišťuje prostřednictvím Marius Pedersen a.s. provozovna Teplice

 ekokom