hustota

Hustota pryskyřice (správně její viskozita) je uvedena v jednotkách mPa.s. Čím je číslo mPa.s vyšší, tím je i hustota obou složek po jejich smíchání hustější (pomalejší tok). Obecně se dá říci, že hustota pod 1000 mPas. bude označovat řídké pryskyřice, 1000 -  3000 mPa.s středně husté pryskyřice a pryskyřice nad 3000 mPa.s budou již velmi husté (velmi pomalý tok).