penetrace

Penetrace je pryskyřice ředitelná vodou a používá se na savé povrchy pro zamezení úniku vzduchových bublinek do licí pryskyřice. Penetrace na savé povrchy se postará hned o několik důležitých věcí: 1. uzavře nám povrch dřeva (dřevo si penetraci nasákne), a po zalití pryskyřice nedochází k vytváření bublinek, které by ze dřeva unikaly. 2. ztrouchnivělé dřevo penetrace zpevní a za 3. nám penetrace vytvoří přechodový můstek, aby se litá pryskyřice se dřevem lépe spojila.