samovolné odvzdušnění

Po smíchání složky A a B vždy probíhá samovolné odvzdušnění pryskyřice - bublinky zanesené do pryskyřice při míchání a lití samovolně odchází k hladině, kde prasknou. Aby tento proces byl co nejdokonalejší, přidávají se do pryskyřice již při její výrobě speciální přísady pro urychlení procesu samovolného odvzdušnění.