Registrace

Registrace

Registrace na webovém rozhraní
Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.
Podnikatelé a právnické osoby musejí mít pro úspěšné podání objednávky podle Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchod na webovém rozhraní zřízen uživatelský účet pro velkoobchodní odběratele. Po přihlášení do tohoto uživatelského účtu se podnikatelům a právnickým osobám zobrazí některé prvky webového rozhraní, které nejsou nepřihlášeným uživatelům dostupné (především rozdílné ceny oproti cenám pro běžné uživatele a kupující). Naše společnost není povinna podnikatelům a právnickým osobám takový uživatelský účet zřídit. Učiní tak zpravidla pouze po prokázání skutečnosti, že je osoba, která o registraci žádá, podnikatelem. 
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. 
V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.  
Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

Pro jakékoliv další dotazy nás kontaktujte na telefonním čísle +420 608 982 007 nebo emailem obchod@obchodprobydleni.cz.