Zrušení registrace

Zrušení registrace

Zrušení registrace proveďte zasláním žádosti na email:
eshop@obchodprobydleni.cz
Poskytnuté údaje podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Provozovatel www.obchodprobydleni.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Elektronický obchod www.obchodprobydleni.cz udává platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních dat.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na počítači, ze kterého je realizována objednávka, tyto zajišťují potřebnou komunikaci mezi počítačem a eshopem (např. obsah elektronického košíku atd.).

Pro jakékoliv další dotazy nás kontaktujte emailem na telefonním čísle +420 608 982 007 nebo obchod@obchodprobydleni.cz.