Jak spočítat poměr složka A a B?

1387448369Z čeho se skládá epoxidová pryskyřice?

Epoxidová pryskyřice se skládá ze složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo).  Abychom od licí pryskyřice získaly ty nejlepší výsledky, je potřeba dodržet přesný poměr složky A a B.

Jak připravím správné množství obou složek?

Obě složky je potřeba odvážit na přesné digitální váze. Pro malé objemy připravované pryskyřice nedoporučujeme kuchyňské váhy, ty bývají pro malá množství (například 20g) nepřesné. Stanovení složky A a složky B objemově je v domácích podmínkách nepřesné. Vždy doporučujeme použít digitální váhu.

Jak spočítám váhu obou složek v daném poměru?

Každý typ naší pryskyřice má jiný mísící poměr. Výpočet provedeme snadno:

1. vydělíme mísící poměr obou složek, například 100 : 27 = 3.70 (100 : 25 = 4.00 atd.)

2. složku A, kterou budeme potřebovat pro svůj výrobek, podělíme naším číslem a tím dostaneme kolik máme přidat tvrdidla, například 100g A : 3,70 = 27,02g B

Zjednodušeně: vydělíme mísící poměr dané pryskyřice a číslem, které nám vyjde, vydělíme nachystané množství složky A. Výsledek je množství složky B, které potřebujeme přidat.    

zpet-2023Důkladné promíchání obou složek (mícháme 2-3 minuty) je samozřejmostí a znovu ho připomínáme.

Tým PourArt