Základní tipy a rady pro začínající

zpet-2023Jak pracovat s pryskyřicí?

Na tomto místě se budeme věnovat pouze základním zásadám práce s pryskyřicí. Postupy a návody na šperky z pryskyřice, zalévání dřeva do pryskyřice návod nebo epoxidová pryskyřice použití najdete v jiných článcích našeho Blogu. Při dodržení několika zásad se Vám pryskyřice odmění svými nejlepšími vlastnostmi. Výrobky z pryskyřice budou dokonale čiré, vytvrzení proběhne v pořádku, povrch nebude lepit a broušení pryskyřice bude hračka.

Co je to pryskyřice?

Epoxidová pryskyřice pro tvoření z pryskyřice je polymerní materiál syntetického původu - umělá pryskyřice. Epoxidová licí pryskyřice je čirý materiál, skládá se ze dvou složek, kde složka B je tvrdidlo. Po vytvrzení získáváme tvrdý a pevný materiál odolný vodě a celé řadě chemikálií. Je do určité míry tepelně odolná a tvarově stálá. Syntetická pryskyřice určená pro tvoření z pryskyřice je obohacená o přídavky proti žloutnutí a má vysokou UV odolnost.

Materiál, množství a váha

lente port-10-12-1050-800Pryskyřice A+B se dodává ve dvou složkách. Složka A je pryskyřice, hustější kapalina. A složka B, tvrdidla epoxidových pryskyřic, jsou zpravidla řidší v porovnání se složkou A. Epoxidové pryskyřice jsou označeny váhou a je to vždy součet složky A + B. Váha jednotlivých složek se liší podle daného typu. Součet váhy obou složek je váhou prodávaného množství, 0,5kg, 1kg nebo 5 kg.

Tok pryskyřice

Důležitým údajem pro výběr pryskyřice je hustota epoxidové pryskyřice. Pryskyřice na tvoření, podle svých typů, je různě hustá. Proč tomu tak je a jak to využijeme? Například křišťálová pryskyřice na šperky bude velmi řídká - nízkoviskózní epoxidová pryskyřice - protože pracujeme s malými tvary, zaléváme lůžka na pryskyřici, vkládáme do pryskyřice drobné sušené květiny a potřebujeme, aby nám pryskyřice všude dobře zatekla. Středně hustou pryskyřici použijeme například na silikonové formy na pryskyřici - zaléváme otevřený a plochý tvar. Velmi hustou pryskyřici využijeme na obrazy z pryskyřice. Tok pryskyřice bude její vysoké hustotě pomalý a toho využijeme při práci s barvami a pigmenty. Hustota pryskyřice je udána v jednotkách mPa.s, kdy pryskyřice s hustotou 300mPa.s je extra řídká a pryskyřice s hustotou 9000mPa.s extra hustá.

Výška odlité vrstvy

umela-voda-104Jednotlivé typy licí pryskyřice PourArt rozdělujeme podle jejich použití. Každá resinová pryskyřice je určena na jiný výrobek z pryskyřice. Základní rozdělení typů pryskyřic určuje velikost výrobku - výška odlité vrstvy. Proč toto rozdělení? Pa smíchání složky A a B dochází k reakci mezi oběma složkami a tato reakce uvolňuje určité množství tepla. Receptura každého typu licí pryskyřice je navržena tak, aby se odlitá vrstva dobře uchladila, aby nedošlo k jejímu přehřátí (exotermická reakce). Pro vyšší vrstvy pryskyřice většinou používáme pomalu tvrdnoucí pryskyřice - reakce obou složek jsou pomalejší a tím nám vzniká méně tepla i ve vyšší vrstva nalité pryskyřice. 

Mísící poměr

vaha-3Každá licí pryskyřice má svůj vlastní mísící poměr složky A a B. Například 100 : 25, 100: 60 a podobně. Znamená to, že budeme míchat obě složky v tomto předepsaném poměru. Tento poměr je potřeba dodržet pokud možno co nejpřesněji. Abychom tento poměr dodrželi, je potřeba obě složky odvážit na digitální váze.

Jak namíchat pryskyřici ve správném poměru?

Každý typ naší pryskyřice má jiný mísící poměr. Výpočet provedeme snadno:

1. vydělíme mísící poměr obou složek, například 100 : 27 = 3.70 (100 : 25 = 4.00 atd.)

2. složku A, kterou budeme potřebovat pro svůj výrobek, podělíme naším číslem a tím dostaneme kolik máme přidat tvrdidla, například 100g A : 3,70 = 27,02g B

Zjednodušeně: vydělíme mísící poměr dané pryskyřice a číslem, které nám vyjde, vydělíme nachystané množství složky A. Výsledek je množství složky B, které potřebujeme přidat.

Důkladné míchání

michani-pryskyricePro dokonalý výsledek je tedy potřeba přesné odvážení obou složek. Druhá nejdůležitější zásada je velmi důkladné promíchání složky A a složky B. K promíchání licí pryskyřice můžeme použít řadu nástrojů a pomůcek. Pro menší připravované pryskyřice zvolíme jednorázové kelímky o objemu 100 - 300 ml nebo silikonové kelímky, které lze používat opakovaně. Pro větší množství doporučujeme plastové nádoby. Míchat můžeme dřevěným míchátkem, silikonovým míchátkem nebo míchátkem pro strojní míchání. Při míchání pryskyřice obou složek, ručně mícháme 2 - 3 minuty, se snažíme licí pryskyřici co nejméně zavzdušnit.

Barvení a pigmentování pryskyřice

barvy-do-pryskyrice_1Chceme-li průhledný výrobek z pryskyřice, použijeme barvy do pryskyřice. Po přidání barvy do pryskyřice je výsledek transparentní pryskyřice. Naopak, pokud chceme aby výrobek byl neprůhledný, přidáváme do pryskyřice pigmenty. Pigmenty do pryskyřice licí pryskyřici zneprůhledňují. K dispozici je celá řada barev do pryskyřice od různých výrobců a stejně budeme vybírat z mnoha odstínů pigmentů.

Dekorační materiály do pryskyřice

0713Jak jsme si řekli, pryskyřice na tvoření je průhledná. Pokud nechceme licí pryskyřici barvit ani pigmentovat, můžeme do ní přidat různé dekorační materiály. Nejčastěji přidáváme glitry, fólie, různé kuličky, kovové dekorace, pírka, sušené květiny nebo drcené sklo. Materiálů, které lze do licí pryskyřice přidat je nespočet a záleží jen na fantazii. Dekorační materiály do křišťálové pryskyřice využijeme na na šperky z pryskyřice, při výrobě různých přívěšků, náušnic a náramků, podtácků, mís a dóz nebo orgonitů.

Metalické prášky

metalicke-praskySamostatnou skupinu tvoří metalické prášky do licí pryskyřice. Metalické prášky jsou vyrobeny ze slídy, která metodou napařování získává různé odstíny a nakonec je mletá na jemné prášky, které přidáváme do pryskyřice. Pigment do pryskyřice v podobě metalického prášku přidáváme pro plné neprůhledné probarvení pryskyřice v našich výrobcích. Může to být stůl z pryskyřice, podtácky, obraz z pryskyřice, různé dekorace z pryskyřice nebo šperky z pryskyřice.

Bublinky v pryskyřici

Jak pracovat s pryskyřicí, abychom se zbavili bublinek? Je potřeba říct, že bublinky v pryskyřici jsou přirozeným jevem. Vzduch se do licí bubpryskyřice dostane už ve chvíli vážení, sléváme dvě složky dohromady. Nejvíce vzduchu pak zaneseme do pryskyřice ve chvíli, kdy obě složky pryskyřice mícháme. Abychom předešli zbytečnému zavzdušnění, a budou o tom mluvit i návody na šperky z pryskyřice, musíme být při míchání pryskyřice opatrní - míchejte pomalu. Pokud to umožňuje doba zpracování licí pryskyřice, nechte po míchání pryskyřici odstát. Třeba i několik minut. Směs pryskyřice, tak jako každá kapalina, se zvětší části nebo úplně odvzdušní sama. I po pomalém míchání však zjistíme, že přeci jen v našem výrobku bublinky najdeme. Ty můžeme do pryskyřice zanést při samotném lití. Jak se zbavit bublinek v pryskyřici? Na jejich odstranění použijte horkovzdušnou pistoli nebo plynový hořák (turbo zapalovač).

Bezpečnost práce

zpet-2023Jak lít pryskyřici aby Vaše tvoření bylo bezpečné? Ochraňte se základními ochrannými prostředky. Pracujte v oděvu s dlouhým rukávem, použijte vhodné kalhoty a obuv. Ruce ochraňte rukavicemi (nitrylové), aby nedošlo k přímému kontaktu pryskyřice s Vaší pokožkou. Pro ochranu očí použijte vhodné brýle nebo plastový průhledný štít. Pro zvýšení ochrany doporučujeme používat jednorázové igelitové zástěry. Pro menší práce jako jsou šperky z pryskyřice, zalévání silikonové formy na pryskyřici nebo lůžka a rámečky na pryskyřici postačuje dostatečné větrání. Pro práci na větších projektech, stoly z pryskyřice, velké formy nebo velké plochy jako jsou obrazy z pryskyřice rozhodně doporučujeme k dostatečnému větrání použít respirátor pro ochranu dýchacích cest vybavený filtrem pro organické výpary.

Tým PourArt